Algemene voorwaarden renteactie

  • Deze actie ("actie") is geldig van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023
  • Deze actie is geldig voor nieuwe klanten van Floryn, die in de 12 maanden voorafgaand aan deze actie geen klant zijn geweest. 
  • Elke poging om deze actie te verzilveren buiten de genoemde voorwaarden zal worden geweigerd.
  • Deelnemers aan deze actie worden geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd.
  • Om deze actie te verzilveren dient je een financieringsaanvraag in te dienen via de actiepagina www.floryn.com/actie en de persoonlijke code in te voeren die je via de direct mailing hebt ontvangen. 
  • De persoonlijke code kan slechts eenmaal worden gebruikt, is niet inwisselbaar en mag niet overhandigt worden aan derden.
  • Floryn zal beslissen of de financieringsaanvraag met persoonlijke code geldig is.
  • Floryn behoudt zich het recht voor om deze promotie op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of in te trekken, en om deze Algemene Voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen, in ieder geval naar eigen inzichten. Elke beslissing van Floryn in verband met deze actie is definitief.
  • Floryn behoudt zich het recht om financieringsaanvragen van deze actie te weigeren, als het gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er een schending van deze Algemene Voorwaarden is, misbruik of illegale of criminele activiteit, inclusief fraude in verband met deze actie.
Vragen over deze actie? Neem dan contact met ons op of stuur een e-mail naar contact@floryn.com.