Algemene voorwaarden bol.com cadeaubon actie

 • Deze bol.com cadeaubon actie ("actie") is geldig van 11 oktober 2021 tot en met 1 december 2021. 
 • Deze actie is geldig voor nieuwe klanten van Floryn, die in de 12 maanden voorafgaand aan deze actie geen klant zijn geweest. 
 • Elke poging om deze promotie te verzilveren buiten de genoemde voorwaarden zal worden geweigerd.
 • Deelnemers aan deze actie worden geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd.
 • Om deze actie te verzilveren dient je een financieringsaanvraag in te dienen via de actiepagina www.floryn.com/actie en de persoonlijke code in te voeren die je via de direct mailing hebt ontvangen. 
 • De persoonlijke code kan slechts eenmaal worden gebruikt, is niet inwisselbaar en mag niet overhandigt worden aan derden.
 • Floryn zal beslissen of het bol.com cadeaubon verzoek geldig is.
 • Een bol.com cadeaubon-inwisseling is geldig wanneer:
   • de kredietaanvraag van de klant is goedgekeurd door Floryn én;
   • de klant heeft een eerste opname gedaan van ten minste 10% van de totale goedgekeurde kredietlimiet.
 • De bol.com cadeaubon wordt na de eerste opname toegestuurd. 
 • Het bol.com cadeaubon-tegoed is niet inwisselbaar voor contanten.
 • Floryn behoudt zich het recht voor om deze promotie op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of in te trekken, en om deze Algemene Voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen, in ieder geval naar eigen inzichten. Elke beslissing van Floryn in verband met deze actie is definitief.
 • Floryn behoudt zich het recht voor om geen verantwoordelijkheid te accepteren betreffende bol.com cadeaubon verzoeken die zijn vertraagd, verkeerd geadresseerd of onvolledig zijn, of om technische of andere redenen niet kunnen worden verwerkt.
 • Floryn behoudt zich het recht om bol.com cadeaubon aanvragen van deze actie te weigeren, als het gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er een schending van deze Algemene Voorwaarden is, misbruik of illegale of criminele activiteit, inclusief fraude in verband met deze actie.
Vragen over deze actie? Neem dan contact met ons op of stuur een e-mail naar contact@floryn.com.