Een financieringsaanvraag: waar let Floryn op?

meeting-banner

Nadat je een eerste kennismaking hebt gehad met het salesteam, zetten zij je aanvraag door naar het zogenaamde ‘underwriting’ team. Daar kijkt het Risk Team nog eens goed naar de risico’s, voordat de zakelijke lening of krediet wordt toegewezen. Waar letten zij precies op?

Bankafschriften geven een helder beeld

Wanneer je bij Floryn een financieringsaanvraag doet, stuur je voor zes maanden aan bankafschriften op. Dit geeft een goed beeld van wat er op financieel gebied speelt binnen je organisatie. “We categoriseren de inkomsten en uitgaven met labels”, vertelt Rowald. 

Hoe zit het met je debiteuren en crediteuren?

Aan de debiteurenkant wordt bijvoorbeeld gekeken of je een gespreide portefeuille hebt, of dat je afhankelijk bent van een klein aantal klanten. Daarnaast wordt gekeken naar de kredietwaardigheid van deze debiteuren. “We kijken ook of je klanten in het binnenland of buitenland gevestigd zijn. Je debiteuren worden ingezet als onderpand, dat gaat toch lastiger wanneer je klant in het buitenland zit. Stel dat een van onze klanten niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, dan is het heel lastig aan buitenlandse debiteuren uit te leggen dat zij aan Floryn moeten gaan betalen in plaats van aan hun vertrouwde tegenpartij.”

Ben je internationaal actief? Dan hoeft dat zeker geen showstopper te zijn. “Als je bijvoorbeeld 20% tot 30% buitenlandse klanten hebt, is dat vaak geen probleem. Maar als je heel internationaal bent, kan het lastiger te financieren zijn vanwege dit risico. Uiteraard speelt ook mee over welk land het gaat. Duitsland en België zijn vaak makkelijker dan landen als Colombia en Singapore, waar zaken doen vaak heel anders gaat.

Dezelfde soort vragen worden ook gesteld voor je crediteuren. Ben je voor de inkoop volledig afhankelijk van één partij, of heb je er meerdere? Zitten deze in Nederland, of in het buitenland? “We kijken ook goed of de crediteurenpartij matcht bij het businessmodel dat je hebt besproken tijdens het kennismakingsgesprek”, vertelt Rowald. “Passen de geldstromen bij een groothandel of e-commercebedrijf? Wanneer er bijvoorbeeld opvallend veel betalingen naar een partij gaan die niet past bij de activiteiten van onderneming, stellen we extra vragen. We vinden het belangrijk om te snappen wat er gebeurt in de onderneming.”

Voldoen aan lopende verplichtingen

Vervolgens wordt goed gekeken of je kunt voldoen aan alle betalingsverplichtingen die je nu hebt. Bijvoorbeeld of salarisbetalingen niet altijd op tijd plaatsvinden, of wanneer je niet voldoet aan je belastingverplichting. Ook zijn incassodossiers door conflicten met klanten geen goed teken. “Wanneer we op dit gebied gekke dingen tegenkomen, zullen we daar vragen over stellen aan de ondernemer. Ook zijn we dan kritisch of het wel handig is om een financiering te verlenen. Het zijn namelijk tekenen dat een onderneming minder gezond is.” Gelukkig betekent een gesprek bij een advocatenkantoor niet meteen dat je geen financiering kunt krijgen. 

Daarnaast wordt gekeken of je al een lening hebt bij andere financiële instellingen, banken of alternatieve financierders. Misschien heb je zelfs wel een informele lening gekregen van een vriend of familielid. “Dit zijn allemaal geen showstoppers, maar we willen het wel graag in beeld hebben om te zien hoe de onderneming op dat moment gefinancierd wordt”, vertelt Rowald. “We willen een onderneming niet ‘overfinancieren’, waardoor ze de aflossing misschien niet kunnen betalen.” Wanneer je juist relatief veel eigen geld hebt en bereid bent hiervan (een deel) in je onderneming te stoppen, kan dit in je voordeel werken. Je laat dan zien dat je gecommitteerd bent.

Eisen afhankelijk van de hoogte van de lening

Hoe streng wordt gekeken naar je aanvraag, hangt ook af van de hoogte van het bedrag dat je wilt lenen. “We financieren tussen de € 10.000 en € 3 miljoen. Bij hogere bedragen stellen we meer vragen, en zoomen we beter in op verschillende aspecten. Bij kleinere financieringen doen we dit niet, omdat we niet te bureaucratisch willen worden. We nemen dan een geaccepteerd risico, zodat we snel besluiten kunnen maken.

Rowald legt het principe uit met een herkenbare situatieschets: “Wanneer we elkaar nog niet kennen en ik je ineens om € 10 vraag, ben je nog wel geneigd om dat te geven. Als ik vraag om € 1000, stel je veel meer vragen. Waarom heb ik dat eigenlijk nodig en tegen welke voorwaarden? Dat werkt bij Floryn ook zo.”

Hulp nodig bij het aanvragen van jouw financiering?

Wij helpen je graag! Neem gerust contact op met een van onze medewerkers.