MKB bedrijfsgroei wordt gehinderd door hogere kosten

IMG_5193-1

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) vormt de ruggengraat van de Nederlandse economie. Het is dan ook belangrijk dat deze bedrijven de kans krijgen om te groeien. Helaas blijkt uit onderzoek dat hogere kosten een belangrijke hinder vormen voor de groei van het MKB.

Kosten stijgen sneller dan omzet

Volgens het artikel van de MKB-service desk ervaren veel ondernemers in het MKB hogere kosten die een belemmering vormen voor de groei van hun bedrijf. Het gaat daarbij om kosten die voortkomen uit wet- en regelgeving, belastingen, arbeidsvoorwaarden en energiekosten. Vooral de energiekosten worden als problematisch ervaren, omdat deze in de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. Daarnaast wordt er in het artikel aangegeven dat de toekomstige kostenontwikkeling voor veel ondernemers onzeker is, wat het lastig maakt om hierop te anticiperen.

De stijgende kosten hebben gevolgen voor de investeringsmogelijkheden van MKB-bedrijven. Zo geeft het artikel aan dat ondernemers minder investeren in nieuwe producten, diensten of machines, omdat de kosten voor het draaiend houden van het bedrijf hoger uitvallen dan verwacht. Dit kan op de lange termijn gevolgen hebben voor de groei en innovatiekracht van het MKB.

Aandacht voor ondernemers

Het is belangrijk dat de overheid en andere betrokken partijen inzicht hebben in de kostenproblematiek van het MKB en hierop anticiperen. Zo wordt er in het artikel gepleit voor meer flexibiliteit in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Ook zou er meer aandacht moeten komen voor energiebesparing en duurzaamheid, zodat de energiekosten voor ondernemers worden teruggedrongen.

Het is positief om te zien dat er aandacht wordt besteed aan de kostenproblematiek binnen het MKB. Het is echter ook belangrijk dat ondernemers zelf actief aan de slag gaan met het beheersen van hun kosten. Dit kan door bijvoorbeeld te investeren in energiebesparende maatregelen of door het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Zo kunnen MKB-bedrijven hun groeipotentieel beter benutten en bijdragen aan de economische ontwikkeling van Nederland.

Snel, effectief en zonder gedoe 

Ongeveer 22% van het MKB heeft externe financiering nodig vanwege hogere bedrijfskosten. Bij bedrijven die geen last hebben van deze hogere kosten, ligt dit percentage veel lager, namelijk 6%. Wij begrijpen dat het krijgen van financiering snel en gemakkelijk moet zijn. Daarom hebben we een Quickscan ontwikkeld die je binnen enkele minuten kunt invullen en die jou meer inzicht geeft in jouw krediet aanvraag. Op basis van jouw antwoorden, zullen wij de beste financieringsmogelijkheden voor jouw bedrijf vinden zodat wij samen met jou en jouw bedrijf door kunnen groeien. 

 

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf?

Doe dan de Quickscan en kom erachter of je in aanmerking komt.