People of Floryn: Annebelle, muzikaal, speciaalbier-liefhebber en Data Analyst

Annebelle-People-2

Maak kennis met Annebelle. Met haar unieke mix van Nederlandse nuchterheid en Amerikaanse energie, staat zij haar mannetje wel. Haar verhaal is een fascinerende mix tussen continenten, vaardigheden en passies, wat Annebelle een waardevolle aanwinst maakt voor ons team. Get to know Annebelle!
For English: read below

Van Amsterdam naar Californië en terug

Annebelle’s reis begint in Amsterdam, de stad waar ze geboren is. Op jonge leeftijd al, ze was slechts 3 jaar oud, verhuisde ze naar de Verenigde Staten. Waar ze eerst een tijdje in Boston heeft gewoond, werd die plek later ingeruild voor Californië, waar ze het grootste deel van haar jeugd heeft doorgebracht.

Op haar 18e besloot Annebelle terug te keren naar Nederland, voor haar studie. Hoewel ze een Nederlandse achternaam heeft, voelt ze zich toch meer Amerikaans. Zeker vanwege de taal. Hoewel ze zelf vindt dat Nederlands haar nog niet goed lukt, zijn onze Floryn collega’s elke keer weer verbaasd over hoe goed het eigenlijk is.

“Met de sfeer zit het hier bij Floryn wel goed! We werken hard, maar we zijn ook erg open minded en krijgen vrijheid voor leuke dingen.”

Annebelle

Liefde voor speciaalbier en muziek

Annebelle haar vrije tijd vult ze het liefst met het proeven van verschillende speciaalbiertjes. Wat ze het liefste drinkt? Dat zijn fruitige biertjes, of een heerlijke Weihenstephaner. Dit genieten doet ze vaak samen met haar vriend of vrienden. Een traditie die begon tijdens haar tijd in een studievereniging commissie, maar die ze graag doorzet. 

Ook reiken haar talenten verder dan de wereld van data. Al sinds haar kindertijd speelt ze viool en altviool. Haar muzikaliteit bracht haar op verschillende gave plekken. Zo heeft ze met haar orkest opgetreden bij de Olympische Spelen in Londen, in de Carnegie Hall en het Concertgebouw in Amsterdam. Ook vandaag nog maakt ze muziek voor haar eigen plezier. Welke muziekstuk ze zelf het liefste hoort? New World Symphony! 

 

Annebelle-People-4

Data Ops Expert bij Floryn

Bij Floryn is Annebelle onderdeel van het data-ops team en beheert ze Looker, een datavisualisatie tool die dagelijks door veel van onze collega’s wordt gebruikt. Hier houdt ze zich bezig met het analyseren van de prestaties van de gegevens, het optimaliseren van de deals en het experimenteren met codering en gegevens zo efficiënt mogelijk te organiseren. Haar expertise in het spreken voor een groep mensen, haar handige communicatie en het feit dat ze enorm snel kan leren, maakt haar een onmisbare toevoeging aan ons team. ‘Met de sfeer zit het hier bij Floryn wel goed! We werken hard, maar we zijn ook erg open minded en krijgen vrijheid voor leuke dingen,’ vertelt Annebelle. 

Dat ze hard werkt blijkt wel uit haar master in Artificial Intelligence, die ze momenteel nog naast haar werk volgt, aan de Universiteit Utrecht. Haar vermogen om een drukke baan en haar studie in evenwicht te houden, laat haar toewijding en passie voor het vakgebied zien. Chapeau! 

Annebelle's unieke reis van de Verenigde Staten naar Nederland, haar passie voor speciaalbier en muziek, en haar uitzonderlijke vaardigheden als Data Analist maken haar tot een opmerkelijk lid van het Floryn-team. Bij de vraag ‘Wat staat er op jouw Delftsblauwe tegel? antwoordt Annebelle: “Whatever you are, be a good one”. En geloof ons, she is a good one! 

Annebelle's collega worden?

Bij Floryn maak je deel uit van een ambitieus team dat de fintech-industrie op zijn kop zet. Met een cultuur van innovatie, ruimte voor persoonlijke groei en een fijne werkomgeving, dagen wij je uit om het beste uit jezelf te halen en samen door te groeien. Kom ons team versterken!

Meet Annebelle. With her unique blend of Dutch down-to-earthness and American energy, she holds her ground. Her story is a fascinating mix of continents, skills, and passions, making Annebelle a valuable asset to our team. Get to know Annebelle!

From Amsterdam to California and back
Annebelle's journey begins in Amsterdam, the city where she was born. At a young age, just 3 years old, she moved to the United States. After a stint in Boston, she later swapped that for California, where she spent most of her youth.

At the age of 18, Annebelle decided to return to the Netherlands for her studies. Despite having a Dutch last name, she still feels more American, especially when it comes to language. While she thinks her Dutch is not quite there yet, our Floryn colleagues are consistently surprised by how well she actually communicates in Dutch.

“The atmosphere at Floryn is fantastic! We work hard, but we are also very open-minded and have the freedom for enjoyable activities.”

Annebelle

Love for craft beer and music
In her free time, Annebelle prefers to indulge in tasting various craft beers. Her favorites? Fruity beers and the delightful Weihenstephaner. She often enjoys these moments with her boyfriend or friends, a tradition that started during her time in a study association committee but one she's keen on continuing.

Her talents extend beyond the world of data. Since childhood, she has played the violin and viola. Her musicality has taken her to various impressive venues. She and her orchestra performed at the London Olympics, Carnegie Hall, and the Concertgebouw in Amsterdam. Even today, she continues making music for her own enjoyment. Her preferred musical piece? New World Symphony!

 

Annebelle-People-3

 

Data Ops Expert at Floryn
At Floryn, Annebelle is part of the data-ops team, managing Looker, a data visualization tool used daily by many of our colleagues. Here, she engages in analyzing data performance, optimizing deals, and experimenting with coding to organize data efficiently. Her expertise in public speaking, effective communication, and rapid learning makes her an indispensable addition to our team.

"The atmosphere at Floryn is fantastic! We work hard, but we are also very open-minded and have the freedom for enjoyable activities," says Annebelle.

Her hard work is evident in her pursuit of a master's in Artificial Intelligence, which she currently balances alongside her job at the Utrecht University. Her ability to juggle a demanding job and studies showcases her dedication and passion for the field. Bravo!

Annebelle's unique journey from the United States to the Netherlands, her love for craft beer and music, and her exceptional skills as a Data Analyst make her a remarkable member of the Floryn team. When asked, "What's on your Delft blue tile?" Annebelle responds: "Whatever you are, be a good one." And believe us, she is a good one!

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf?

Doe dan de Quickscan en kom erachter of je in aanmerking komt.