Hoe bouw je een financieel gezond bedrijf?

collegas-aan-het-werk-banner-05

We willen allemaal graag een financieel gezond bedrijf, maar hoe weet je precies of je bedrijf gezond is? Een mooie omzet of stevige groei zegt niet altijd iets over hoe goed het écht gaat met je bedrijf. Het is veel slimmer om naar de kengetallen te kijken.

Financiële kengetallen, wat zijn dat?

Met behulp van kengetallen kun je in één oogopslag zien hoe je bedrijf er financieel voorstaat. Deze getallen laten de verhouding zien tussen twee cijfers uit de jaarrekening. Voor elk kengetal is er een bepaalde streefwaarde voor een financieel gezond bedrijf. Ook kun je de resultaten van je onderneming gemakkelijker vergelijken met andere bedrijven. We zoomen in dit artikel in op een drietal kengetallen: liquiditeit, solvabiliteit en rendabiliteit.

De liquiditeit 

Kun jij op korte termijn aan je betalingsverplichtingen voldoen, zonder dat je in financiële problemen komt? Dat wordt uitgedrukt in de liquiditeit. Dit is een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid van je bedrijf. Je kunt de liquiditeit op verschillende manieren berekenen. 

Eén manier is de current ratio. Hierbij deel je al je vlottende activa door je kort vreemd vermogen. Als dit getal boven de 1 ligt, kun je aan je betalingsverplichtingen voldoen. Je onderneming is dan op dit vlak financieel gezond!

Hoe staat het met je solvabiliteit?

Wat is de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen binnen jouw bedrijf? Dat wordt de solvabiliteit genoemd. Je ziet hieraan in hoeverre je de schulden op de lange termijn kunt terugbetalen. Ook voor het uitrekenen van de solvabiliteit zijn verschillende methodes. Een daarvan is het delen van je eigen vermogen door het vreemd vermogen, keer honderd. Je ziet dan in één oogopslag hoeveel groter je eigen vermogen is dan het vreemd vermogen. 

Hoe groter het aandeel eigen vermogen, des te gezonder is je onderneming. Je bent dan namelijk minder afhankelijk van derde partijen, zoals de Floryn, de bank, investeerders of crowdfunders. Houd er wel rekening mee dat vreemd vermogen vaak een stuk goedkoper is dan eigen vermogen. Je bedrijf volledig opbouwen met eigen vermogen is dus niet per se slim. Een gezond bedrijf heeft gemiddeld genomen een solvabiliteit van tussen de 25% en 40% procent.

Rendabiliteit berekenen

Hoeveel winst maak jij per geïnvesteerde euro? Dat noemen we ook wel de rendabiliteit. Zoals het woord al zegt, wordt je onderneming letterlijk rendabeler bij een hoge rendabiliteit.

Benieuwd naar de rendabiliteit van het totale vermogen binnen je bedrijf (RTV)? Dat bereken je door je nettowinst door het gemiddelde geïnvesteerde totale vermogen te delen. Vermenigvuldig de uitkomst met honderd. Gemiddeld genomen is een rendabiliteit van 5 tot 10% een indicatie van een gezond bedrijf. Je maakt dan op elke geïnvesteerde euro 0,05 tot 0,10 euro winst.

Meer inzicht in je onderneming

Een slimme manier om razendsnel meer inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van je onderneming, is door middel van ons gratis financiële dashboard. Voor dit dashboard gebruiken we dezelfde technologie als bij financieringsaanvragen. Je vindt er bijvoorbeeld real-time inzichten in je saldoverloop, en een overzicht van je belangrijkste debiteuren en crediteuren. Het aanvragen en gebruiken van het dashboard is vrijblijvend, je zit nergens aan vast.

Probeer het financieel dashboard nu!

Maak een start met de juiste financiële inzichten

In het whitepaper ‘Grip op geld’ krijg je een gedetailleerde uitleg over de belangrijkste financiële cijfers, zodat jij grip krijgt op de financiële situatie binnen je bedrijf. Met deze inzichten kun je goed onderbouwde keuzes maken voor de toekomst.