Hoe regel je snel financiering voor een aandelenovername?

man-met-telefoon-banner-02

Een ondernemer krijgt plotseling de kans om de aandelen van een compagnon over te nemen. Daarvoor heeft hij snel een financiering nodig. Hoe regel je dat? Hay Vullinghs van bedrijfskundig en financieel adviesbureau Claassen, Moolenbeek & Partners vertelt hoe hij dat aanpakte. 

De onderneming

Twee compagnons zijn ieder voor 50% aandeelhouder van een onderneming, actief op het gebied van detachering en werving & selectie. Deze partners hebben het bedrijf vijf jaar geleden samen opgericht. Naast de twee eigenaren werken er inmiddels tien medewerkers in vaste dienst en worden er ongeveer 100 professionals gedetacheerd. De omzet is in de loop der jaren gegroeid naar €3 miljoen.

De branche waar de onderneming zich op richt is stabiel maar groeiend. Het werven van nieuwe (detachering)opdrachten is over het algemeen minder lastig dan het aantrekken van goed opgeleide professionals. Beide ondernemers zien met vertrouwen de toekomst tegemoet. De onderneming zelf is dan ook niet het probleem.

Verschil van inzicht

Hoewel de ondernemers goed samenwerken, hebben ze al langere tijd een andere visie over de beste manier om de onderneming aan te sturen. Daar waar de ene directeur pleit voor een centrale aansturing van het landelijk opererend bedrijf, gaat de voorkeur van de andere directeur uit naar regio-indeling en aansturing. De ondernemers slaagden er niet in om tot een gezamenlijk besluit te komen.

Uiteindelijk was dit voor één van de partners aanleiding om zijn aandelen te koop aan te bieden aan zijn compagnon. In onderling overleg werden ze het al snel eens over de verkoopprijs en bijkomende voorwaarden. Één van de voorwaarden was echter dat de financiering van de transactie vóór 1 december geregeld moest zijn. Dat betekende dat er op zeer korte termijn een financiering geregeld moest worden voor de koop van de aandelen.

Financieringsrapport

De ondernemer die overbleef stapte naar Claassen, Moolenbeek & Partners om begeleiding te krijgen bij de financieringsaanvraag. Hoewel hij zelf financieel goed onderlegd is en uitstekend zicht heeft op de financiële gang van zaken (maand- en kwartaalcijfers zijn na sluiting van de periode binnen een paar dagen voorhanden), wist hij niet hoe hij de aandelenfinanciering moest aantrekken en de tijd begon te dringen.

Voordat we de mogelijke financiers benaderden, stelden we samen met de ondernemer een financieringsrapport op. Daarbij werd aandacht besteed aan de financiële positie van de onderneming, de kredietbehoefte, de prognose en de vooruitzichten, het financieringsvoorstel en de aflossingscapaciteit. Omdat alle informatie al voorhanden was, is er een bedrijfswaardering gemaakt van de onderneming. Op basis van de door de ondernemer verstrekte informatie werd geconcludeerd dat de overeengekomen verkoopprijs van 50% van de aandelen reëel was. Ook werd vastgesteld dat op basis van de prognose de lening in drie jaar afgelost kon worden. Naast de aandelenfinanciering is ook de behoefte van een seizoenfinanciering in kaart gebracht.

Weigering van de bank

De financiering is eerst besproken met de huisbank. Maar omdat dit een creditrelatie is, was er weinig informatie over het bedrijf bij de bank voorhanden. Het reeds opgestelde financieringsrapport bood hier de uitkomst.

Hoewel de nadrukkelijke wens van de ondernemer was dat de financiering verstrekt zou worden aan de werkmaatschappij, ging de belangstelling van de bank vooral uit naar de Holding en de ondernemer in privé. Verdere inzage in de cijfers van de Holding en de IB-aangifte van de ondernemer privé was een directe vereiste.

De cijfers van de werkmaatschappij lieten in 2018 een verlies zien, wat niet bijdroeg aan de financieringsbereidheid van de bank. Ondanks de positieve interne cijfers, wilde de bank toch liever de officiële cijfers van 2019 afwachten. Hoewel de houding van de bank te begrijpen is, ontbrak het de ondernemer eenvoudigweg aan tijd. De deadline naderde.

De juiste financierder 

Wij zijn toen gaan kijken naar alternatieve financieringen. Een van de mogelijke partijen was Floryn uit Den Bosch. Floryn (voorheen InvoiceFinance) presenteert zich als ondernemer en niet als bank en pretendeert de beste service te bieden, snel te handelen en zich flexibel op te stellen.

Nadat we de Quickscan via de website hadden ingevuld, werd er direct contact opgenomen. Met de accountmanager is de casus op hoofdlijnen doorgenomen. Na aanlevering van de bankafschriften van de afgelopen 9 maanden, het financieringsrapport en de kolommenbalans van kwartaal 3, was er binnen 2 dagen een financieringsvoorstel binnen. 

De voorwaarden voor de financiering waren zeer redelijk en zeker niet zwaarder dan bij een bank: eerder het tegendeel zelfs. De verpanding van de debiteuren stuitte echter op een praktisch probleem: deze waren reeds verpand aan een payroll bedrijf. De accountmanager van Floryn ging direct met zijn collega’s in overleg om te bespreken wat er mogelijk was. 

De uitkomst was dat Floryn naast de aandelenfinanciering ook de financiering van het werkkapitaal wilde aanbieden waardoor de verlengde debiteurentermijn bij het payroll bedrijf overbodig werd en zekerheid – verpanding debiteuren – daar vrijgegeven kon worden. Het nieuwe financieringsvoorstel zat vervolgens een dag later in de mailbox en de financiering werd binnen korte tijd volledig afgerond. De ondernemer heeft zo in korte tijd een financiering kunnen regelen voor de aandelenovername en is daarmee nu volledig eigenaar van het bedrijf. 

Al met al een mooi traject waarbij de verwachtingen van deze alternatieve financier zeker zijn waargemaakt.

Hay Vullinghs, adviseur bij Claassen, Moolenbeek & Partners