award trophy star 1 (From Streamline App : https://app.streamlineicons.com) Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

BMKB-C krediet

Het overbruggingskrediet van de overheid, aangeboden door Floryn.
In 2 minuten aangevraagd, binnen enkele werkdagen duidelijkheid.

BMKB-C krediet aanvragen

checkmark
Extra financiële buffer

Voor problemen door corona

checkmark-1
De overheid staat borg

Voor 75% van de financiering

checkmark-1
Eenvoudig aangevraagd

Geen ingewikkelde procedures

Floryn helpt het MKB

Het coronavirus brengt voor ondernemers grote uitdagingen met zich mee. Niet alleen op gebied van je gezondheid en dat van je personeel, maar ook de continuïteit van je bedrijf. Het coronavirus raakt iedereen. 

Floryn wil ook het MKB helpen om uitdagingen te overwinnen. Want niet alleen in tijden van groei, maar ook als het even wat minder gaat, staat Floryn achter haar missie: ondernemers helpen bij het realiseren van hun ambitie.

Om de steun aan het MKB te kunnen vergroten hebben wij in samenwerking met de overheid ervoor gezorgd dat de verruimde BMKB-regeling (ook wel BMKB-C genoemd) waarbij de overheid borg staat voor een deel van het krediet nu ook aangeboden kan worden door Floryn. BMKB-C vergroot het onderpand en daarmee de financierbaarheid van je bedrijf. Meer weten? Onze medewerkers helpen je graag.

BMKB-C krediet aanvragen

Wat zijn de voorwaarden?

We vatten de voorwaarden zoals de overheid deze gesteld heeft voor je samen:

 • De omvang van een krediet bij Floryn is maximaal €2 miljoen.
 • De overheid stelt zich borg voor maximaal 75% van het krediet.
 • De ondernemer stelt zich persoonlijk borg voor de overige 25%.
 • De looptijd is 2 jaar of 4 jaar.
 • De BMKB-C garantieprovisie bedraagt 2% over de hoofdsom van het krediet bij een looptijd van 2 jaar. Bij een looptijd van 4 jaar is deze 3%. Floryn draagt deze garantieprovisie af aan de overheid.
 • De garantieprovisie wordt aan het einde van ieder kwartaal in gelijke termijnen van 0,25% in rekening gebracht.
 • De ondernemer had ook voor de coronacrisis voldoende continuïteitsperspectief. 

Heb je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen hieronder of neem contact op: contact@floryn.com of bel 073 851 15 45

 

Veelgestelde vragen over BMKB-C

De verruimde BMKB-regeling (ook wel BMKB-C regeling genoemd) is een overbruggingskrediet waarbij de overheid borg staat voor 75% van de financiering.

Floryn voorziet je met de BMKB-C regeling van extra werkkapitaal, zodat je je kan beschermen tegen financiële tegenslagen veroorzaakt door het coronavirus. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstige voorwaarden geld lenen.

Een BMKB-C krediet vraag je niet zelf aan bij de overheid, dit verloopt via Floryn.Je komt in aanmerking voor de BMKB-C regeling als:

 • Je beschikt over onvoldoende financiële middelen als gevolg van het coronavirus;
 • Je bent als bedrijf in Nederland gevestigd en voert hier je activiteiten uit;
 • Je bent niet primair actief in vastgoedexploitatie, verzekerings- en financieringsbedrijf, publiek verzekerde zorg, land- en tuinbouw, visserij;
 • Je hebt niet meer dan 250 FTE in dienst, een balanstotaal van niet meer dan €43 miljoen óf een omzet van niet meer dan €50 miljoen;
 • Je beschikt naast het BMKB-C krediet niet reeds over een andere lening of kredietfaciliteit waarvoor de Staat borg of garant staat; 
 • Je continuïteitsperspectief en de verwachtingen ten aanzien van je winstgevendheid zijn bevredigend; 
 • Je hebt maatregelen getroffen om de impact van het coronavirus op je bedrijf te beperken.

Een persoonlijke borgtocht is door de overheid verplicht uit hoofde van de BMKB-C regeling en geldt als zekerheid voor alle verplichtingen uit hoofde van de financieringsovereenkomst.

De som van de persoonlijke borgtocht bedraagt bij Floryn tenminste 25% van de kredietlimiet en bedraagt maximaal €250.000. De ondernemer hoeft dit bedrag niet vooraf over te maken.

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de doorlooptijd van een BMKB-C aanvraag niet langer is dan enkele werkdagen. Wij geven in alle gevallen binnen enkele werkdagen duidelijkheid of je in aanmerking komt voor BMKB-C of niet.

Het kan zijn dat we aanvullende gegevens van je nodig hebben. Probeer deze gegevens snel naar ons op te sturen om de doorlooptijd te verkorten.

Floryn stelt BMKB-C beschikbaar aan bestaande klanten door middel van verhoging van de  kredietlimiet. Hiervoor teken je met Floryn opnieuw een financieringsovereenkomst.

De BMKB-C garantieprovisie bedraagt 2% over de hoofdsom van het krediet bij een looptijd van 2 jaar. Bij een looptijd van 4 jaar is deze 3%. Floryn draagt deze garantieprovisie af aan de overheid.


De garantieprovisie wordt op de laatste dag van ieder kwartaal in gelijke termijnen van 0,25% in rekening gebracht en toegevoegd aan je uitstaande schuld. Indien de garantieprovisie nog niet geheel is betaald bij opzegging van je financiering, wordt het resterende deel op dat moment alsnog geheel in rekening gebracht.


Voor het gebruik van uw financiering ben je ook rente verschuldigd. We communiceren alle kosten vooraf en in begrijpelijk taal. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. Bij het bepalen van je rente houden wij rekening met de aanwezigheid van de borgstelling van de overheid.

BMKB-C krediet heeft een looptijd van 2 jaar of 4 jaar. Wanneer de borgstelling op jouw financiering stapsgewijs daalt, bekijken we samen met jou of het nodig is om de hoogte van je krediet ook aan te passen.

We kijken graag of we je kunnen helpen. Het is hierbij wel van belang dat je niet al een andere door de Staat gegarandeerde of geborgde financiering hebt.

Een BMKB-C krediet aanvragen is eenvoudig en kan bij Floryn helemaal online. We streven ernaar je aanvraag binnen enkele dagen te verwerken.

 

Je persoonlijke accountmanager neemt vervolgens contact op om je situatie (zowel voor als na corona) door te nemen en er samen voor te zorgen dat je een passend krediet krijgt.

Je mag de gehele financiering of een deel daarvan op ieder moment geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen. Je bent dan alleen het restant van de garantieprovisie verschuldigd. Op het platform kun je de instructies terugvinden over vervroegd aflossen.

Werkkapitaal voor jouw bedrijf, ook nu.

BMKB-C krediet aanvragen

Bekijk wat de overheid nog meer voor je kan doen

office-1

NOW-regeling ter compensatie van loonkosten

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 3 maanden door de coronacrisis. Je kunt NOW aanvragen bij het UWV.

Lees meer over NOW

walk-1

Uitstel van betaling belastingen zonder boete

De belastingdienst springt ook bij tijdens corona. Je kunt een verzoek doen om uitstel voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Daarnaast hoef je de komende maanden geen boete te betalen als je te laat belasting betaalt. 

Vraag uitstel van betaling aan

write

Tegemoetkoming coronaschade (TOGS-regeling)

De overheid geeft ondernemers in een aantal specifieke sectoren die zijn getroffen door noodgedwongen sluiting, inperking van bijeenkomsten en het negatieve reisadvies een eenmalig vast bedrag van €4.000 (belastingvrij) via de TOGS-regeling.

Check of jouw bedrijf in aanmerking komt

call

Hulp bij ondernemersvragen door de KVK

De KVK geeft je informatie over de rechten en plichten die je als werkgever hebt omtrent corona. Ook geeft de KVK een totaaloverzicht van alle beschikbare regelingen omtrent corona, hoe je ervoor in aanmerking komt en bij welk loket je moet zijn.

Krijg hulp bij ondernemersvragen